DOKUMENTACIJA

Dokumentacija in omejitev odgovornosti

GA MODULAR - Gradbena dokumentacija

 

Blagovna znamka GA Modular predstavlja produtke vezane na modularno gradnjo hiš, ki jih v sklopu svojega delovanja izvaja podjetje Gradus - Ars d.o.o. Primarna dejavnost podjetja je proizvodnja luskuznih visokokvalitetnih mobilnih hiš, ki jih na trg plasiramo pod blagovno znamko GA Mobil.

Produkti, ki se na tem spletnem mestu in vseh socialnih omrežjih tržijo pod blagovno znamko GA Modular, predstavljajo zasnove modelov stanovanjskih hiš, na osnovi katerih ob prodaji posameznega modela, skupaj s stranko, izdelamo končni produkt, prilagojen potrebam in željam posameznika. Na osnovi končnega modela pordukta, ki je prilagojen posamezni stranki, se izdela ustrezna tehnična dokumentacija, ki jo predvideva pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 51/18 z dne 20. 7. 2018). 

 

Navedena dokumentacija v osnovi vsebuje sledečo vsebino:

 

 • izkaz požarne varnosti, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost, 

 • izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah, 

 • izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred hrupom v stavbah, 

 • izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, in 

 • drugi izkazi, če tako določajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. 

 

 

Navedena dokumentacija v osnivi vsebuje sledeče načrte: 

 

 • načrti s področja arhitekture, z oznako 1, 

 • načrti s področja gradbeništva, z oznako 2, 

 • načrti s področja elektrotehnike, z oznako 3, 

 • načrti s področja strojništva z oznako 4, 

 • načrti s področja tehnologije, z oznako 5, 

 • načrti s področja požarne varnosti, z oznako 6, 

 • načrti s področja geotehnologije in rudarstva, z oznako 7, 

 • načrti s področja geodezije, z oznako 8, 

 • načrti s področja prometnega inženirstva, z oznako 9, in 

 • načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako 10. 

 

Menimo, da je za kvalitetno izvedbo projekta, pomembno prilagajanje produkta končmenu uproiabniku, še posebej pri izdelkih, ki so namenjeni bivanju in jih v življenju ponavadi postavimo le enkrat. 

Končni produkti se lahko od vizualizaciji razlikujejo

INFORMATIVNI IZRAČUN PREDSTAVLJENIH CEN

Informativen izračun cen modelov hiš upošteva 9,5% DDV, informativno višino subvencije in popust.

Višina subvencije pridobljene iz strani Eko sklada je informativna, natančen znesek bo določen na podlagi razpisa Eko sklada.

 

Vse predstavljene cene so informativnega značaja, slikovni material, katerega zajemajo tudi 3D računalniške vizualizacije je simboličen. Podjetje GA Modular (Gradus - Ars d.o.o.) si pridržuje si pravico do sprememb in tehničnih popravkov. Cene veljajo za enote, ki so prodane na območju  Republike Slovenije.

​​​​

OMEJITEV ODGOVORNOSI IN AVTORSKE PRAVICE

Izražena mnenja na tej spletni strani in z njo povezanih dokumentih so v dobri veri in čeprav je bila pri pripravi teh vsebin vložena vsa skrb, Gradus - Ars d.o.o. ne predstavljajo in ne dajejo nobenih jamstev kakršne koli narave v zvezi s temi informacijami, vključno z vendar ne omejeno na natančnost ali popolnost vseh informacij, dejstev in / ali mnenj, ki jih vsebuje spletna stran. Gradus - Ars d.o.o. in njene hčerinske družbe, direktorji, zaposleni in zastopniki ne morejo biti odgovorni za uporabo in zanašanje na mnenja, ocene, napovedi in ugotovitve predstavljenih na tej spletni strani ali z njo povezanimi dokumenti.

 

Končni produkti se lahko razlikujejo od vizualizaciji, ki so predstavljene na spletni strani in sicer po barvah ter teksturi materialov, saj zaradi računalniškega procesiranja slik ne moremo natančno predvideti realnega končnega videza posameznih materialov.

 

Vsa vsebina, vključno s fotografskim gradivom, je zaščitena z avtorskimi pravicami in je v lasti Gradus - Ars d.o.o.

Stran 2 - mockup.png
Stran 1 - mockup.png