TEHNOLOGIJA

GA Tehnologija

GA Tehnologija

Rešitve za gradnjo modularnih hiš

Modularna hiša omogoča izgradnjo posameznega bloka znotraj kontroliranih proizvodnih procesov, kar nadvse pozitivno voljiva na kvalitetno končnega produkta, predvsem v tehničnih izvedbah kljulčnih strukturnih in vizualnih detajlov. Pri razvoju osnovnih gradnikov pa smo prišli do izziva optimizacije samega stenskega elemnta, saj mora končan bivalni blok ostati znotraj transportnih predpisov. Največji fokus smo zato posvetili prav optimizaciji stenskega elemta, saj ta s svojo debelino neposredno voljiva na velikost notranjih prostorov. Pri razvoju smo skupaj z vodilnim podjetjem Knauf Insulation izbrali kombinacijo naj modernejših in najoptimalnejših materialov, s katerimi smo zasnovali naša stenska panela GA Classic in GA Inovative.

Prerez Stene - Inovative (FINAL WEB NUMB
Prerez Stene - Classic.1940 (FINAL WEB N

ZUNANJA stena - Classic

Stenski element GA Classic predstavlja naš osnoven gradbeni element, ki je namenjen hišam z silikatno izvedbo zunanjega fasadnega sloja. Element se v stvoji strukturi ponaša z dvema slojema termo izolacije, prvi in glavni jedrni sloj je napolnjen z visoko kakovostno mineralno izolacijo, ki elementu omogoča pomemben faktor doseganja nizko energetske karakterisike. Na zunanji strani pa se v isti debelini nahaja še kamena fasadna izolacija, na ketero je kasneje nameščen zunanji siliaktni fasadni sloj.

Skupaj z leseno OSB strukturo in zaključnimi notranjimi ter zunanjimi sloji, stenski element dosega standard nizko energetske gradnje, saj njegova topolotna prehodnost ne presega predpisane mejne vrednosti.

TEHNIČNI PODATKI

01            MAVČNA PLOŠČA (2x)                                                       10 mm

02            LESENA PLOŠČA OSB3                                                     10 mm

03            PARNA ZAPORA                                                                0,2 mm

04            MINERALNA IZOLACIJA                                                100 mm                                                            

05            LESENA KONSTRUKCIJA                                               100 mm

06           LESENA PLOŠČA OSB                                                      10 mm

07            PARNA ZAPORA                                                               0,2 mm

08            KAMENA FASADNA IZOLACIJA                                    100 mm

09            LEPILNA MALTA                                                                  5 mm

10            SILIKATNI ZARIBANI OMET                                               2 mm

 

DEBELINA STENE                                                                         248,8 mm

DEBELINA IZOLACIJE                                                                         200 mm

Toplotna prehodnost                                                              0,146 W/m2K

Difuzija vodne pare                                                                          0 g/m2

ZUNANJA stena - Inovative

Stenski element GA Inovative predstavlja našo naprednejšo različico osnovnega gradnika modularne hiše, ki se v svojem jedru ponaša z enojnim slojem visoko kvalitetne mineralne izolacije, s katero ta dosega standard nizko energetske gradnje. Element je v strukturi pripravljen tako, da na zunanji stranici omogoča montažo inovativnih fasadnih plošč, različnih tipov in dekorjev. Skupaj z zračnim slojem pod končnimi fasadnimi paneli, ter notranjo leseno OSB konstrukcujo, element omogoča optimalno izolacijo na njegovi debelini, ki je ključna za doseganje prevoznih kategorij, zaključenega bivalnega elementa.

 

Zaradi inovativnih razporeditev visoko kvalitetnih materialov, se element ponaša z nično difuzijo vodne pare v samem jedru, kar pomeni daljšo življensko dobo ključne strukture končanega modularnega doma.

TEHNIČNI PODATKI

01           MAVČNA PLOŠČA (2x)                                                        10 mm

02           LESENA PLOŠČA OSB3                                                      10 mm

03           PARNA ZAPORA                                                                 0,2 mm

04           MINERALNA IZOLACIJA                                                 200 mm                                                      

05           LESENA KONSTRUKCIJA                                                200 mm

06           LESENA PLOŠČA OSB                                                       10 mm

07           UV ODPORNA FOLJA                                                        0,2 mm

08           LESENA PODKONSTRUKCIJA                                           15 mm

09           DUROPAL XTERIOR                                                              5 mm

 

DEBELINA STENE                                                                         261,4 mm

DEBELINA IZOLACIJE                                                                         200 mm

Toplotna prehodnost                                                              0,141 W/m2K

Difuzija vodne pare                                                                          0 g/m2

Prerez strehe 1 - oštevilčen.jpg
Stena - prerez - interier -solid.1954 (F

NOTRANJA stena - Classic

Tako kot zunanji so za kvaliteto bivanja in nivo kakovosti same gradnje pomembni tudi notranji stenski elementi. Prav ti elementi so namreč ključni za doseganje privatnosti med notranjimi prostori, ki je dosežena z kvalitetno zvočno izolacijo, ter same sekcijske izolacije posameznih sob. Z uporabo visoko kvalitetnih izolacijskih materialov, smo tudi pr tem elementu dosegli za nas nadvse pomembno optimizacijo stenskega elemeta, ter posledično večjo notranjo neto površino prostorov.

TEHNIČNI PODATKI

01            MAVČNA PLOŠČA (2x)                                                       20 mm

02            LESENA PLOŠČA OSB3                                                     10 mm

03            MINERALNA IZOLACIJA                                                  40 mm                                                            

04            LESENA KONSTRUKCIJA                                                 40 mm

05           LESENA PLOŠČA OSB                                                       10 mm

06            MAVČNA PLOŠČA (2x)                                                      20 mm

 

DEBELINA STENE                                                                         100,0 mm

DEBELINA IZOLACIJE                                                                           40 mm

Toplotna prehodnost                                                             0,630 W/m2K

Difuzija vodne pare                                                                          0 g/m2

STREŠNI ELEMENT - Zunanja streha

Pri dvoetažnih modularnih hišah imamo znotraj objekta dva tipa strešnih elementov, saj se drugi nahaja pod podom zgornje terase. Osnovi strešni element je zunanja streha, ki se nahaja na vrhu zadnjega modula modularne hiše. V kolikor je hiša pritlična je to njena edina strešna komponenta. Element je sestavljen iz optimale razporeditve inovativnih izolativnih materialov, ki skupaj tvorijo ta nadvse pomemben gradnik bivalnih modulov. Njegova kvaliteta omogoča tako nizkoenergetsko kategoriziacijo objekta, kot tudi dolgo življensko dobo.

Z razporeditvijo slojev parnih zapor in parapropustnih izloaciji smo dosegli potrebno toplotno izolativnost ter znatno zmanjšali tveganje vdora vode ter vlage v samo gradbeno strutkuro.

TEHNIČNI PODATKI

01            STREŠNI PANEL Z PUULIRETANSKO IZOLACIJE            32 mm

02            PODKONSTRUKCIJA (+ ZRAK)                                            30 mm

03            SEKUNDARNA KRITINA                                                     0,2 mm                                                            

04            STEKLENA VOLNA                                                            160 mm

05           LESENA PLOŠČA OSB + parna zapora                              15 mm

06           MAVČNA PLOŠČA (2x)                                                         20 mm

 

DEBELINA STREHE                                                                       450,0 mm

DEBELINA IZOLACIJE                                                                          160 mm

Toplotna prehodnost                                                              0,140 W/m2K

Difuzija vodne pare                                                                          0 g/m2

Prerez strehe 2 - oštevilčen.jpg

STREŠNI ELEMENT - Vgrajena streha

Vsi večetažni bivalni modeli, imajo v jedru zgornje terase skrito inovativno zasnovano strešno strukturo, ki omogoča nemoteno in varno odvodnjavanje velike terasne površine, ob enem pa predstavlja osnovo za postavitev terasnih podnic. Sama struktura je izdelana na način da je njen strešni element skrit znotraj nosilne konstrukcije terase in stropa spodnjega bivalnega modula, pri zasnovi katerega je bila ključna prav visoko kakovostna hidro izolacija zgornjega sloja.

TEHNIČNI PODATKI

01            WPC DEKING PODNICE                                                      24 mm

02            PODKONSTRUKCIJA ZA PODNICE                                  40 mm

03            HIDROIZOLACIJA                                                                 16 mm                                                            

04            OSB PLOŠČA                                                                        15 mm

05            SEKUNDARNA KRITINA                                                  0,02 mm

06            NOSILNA STREŠNA KONSTRUKCIJA                            140 mm

07            IZOLACIJA                                                                            80 mm

08            SEKUNDARNA IZOLACIJA                                                70 mm

09            PODKONSTRUKCIJA                                                          70 mm

10            STROPNA OSB PLOŠČA                                                     15 mm

11             MAVČNA PLOŠČA                                                               20 mm

 

DEBELINA STREHE                                                                       340,0 mm

DEBELINA IZOLACIJE                                                                          150 mm

Toplotna prehodnost                                                               0,145 W/m2K

Difuzija vodne pare                                                                          18 g/m2

Prerez tlaka oštevilčen.jpg

TLAK - Modular home

Za doseganje nizkoenergetske lastnosti bivalnega objekta je tako kot stenska ključena tudi vstrezna izolacija tlaka. Pri modularni grandji je zasnova takšnega elementa še toliko bolj kompleksna, saj je potrebno upoštevati prevozne kategorije posameznega modula, pri teh pa sta najbolj pomembni ravno višin in širina. Z obsežnim razvojnim procesom, v katerga je bil vključen širok spekter zunanjih strokovnajkov iz področja izolacije, ogrevanja in na vse zadnje tudi statike, smo razvili optimiziran sendvič element tlaka, v katerem je vgrajeno tudi talno ogrevanje.

TEHNIČNI PODATKI

01            TOPLI POD                                                                             3 mm

02            VODOODPORNA IVERKA                                                  18 mm

03            NOSILNA KONSTRUKCIJA                                               60 mm                                                            

04            STIROPOR S TALNIM GRETJEM                                      60 mm

05            OSB TALNA PLOŠČA                                                         18 mm

06            STEKLENA VOLNA                                                          100 mm

07            PARNA ZAPORA                                                              0,02 mm

08            OSB TALNA PLOŠČA                                                         15 mm

09            BETONSKA HIDRO IZOLACIJA                                        60 mm

10            BETONSKI TLAK NA PARCELI                                       200 mm

 

DEBELINA TLAKA                                                                         474,0 mm

DEBELINA IZOLACIJE                                                                         160 mm

Toplotna prehodnost                                                              0,144 W/m2K

Difuzija vodne pare                                                                         59 g/m2

Prerez stene alpine oštevilčena.jpg

ZUNANJA stena - Alpine

Ker gre pri alpine modularni hiši za enkakšen hibrid med našimi mobilnimi produkti in naprednejšo modularno gradnjo, ob enem pa model primarno ni namenjen celoletnemu bivanju ampak dopustovanju, je njen stenski element nekoliko optimalnejši. V praksi gre za pomanjšano verzijo elementa Inovative, saj je zunanji fasadni sloj kompozitna fasada z zračno podkonstrukcijo. S svojo izolativnostjo element omogoča nizko porabo energije za ogrevanje, objekt pa je tako primeren za zimsko letno dopustniško bivanje.

TEHNIČNI PODATKI

01            IVERNA PLOŠČA                                                                  18 mm

02            LESENA PLOŠČA OSB3                                                      10 mm

03            PARNA ZAPORA                                                               0,02 mm                                                            

04            MINERALNA IZOLACIJA                                                   100 mm

05            LESENA KONSTRUKCIJA                                                 100 mm

06            LESENA PLOŠČA OSB3                                                      10 mm

07            SEKUNDARNA UV FOLJA                                               0,02 mm

08            LETVENA PODLAGA                                                           15 mm

09            ZUNANJI FASADNI PANELI                                               15 mm

 

DEBELINA STENE                                                                         168,0 mm

DEBELINA IZOLACIJE                                                                         100 mm

Toplotna prehodnost                                                             0,265 W/m2K

Difuzija vodne pare                                                                          0 g/m2